Kompetencestyring

- omfatter modulerne Formelle kompetencer og Kompetencevurdering.


Få en helstøbt kompetencestyring med effektiv administration af uddannelser og kurser samt målrettede kompetencevurderinger.

Kompetencer omfatter to moduler - Formelle kompetencer og Kompetencevurdering - der kan betragtes som to sider af samme sag:

  • Formelle kompetencer omfatter de kompetencer, man populært sagt 'har papir på' - uddannelser, diplomkurser, certificeringer o.l.
  • Kompetencevurderinger handler om at vurdere de kompetencer, som medarbejderen demonstrerer i udførelsen af sine opgaver - hvorledes vedkommende performer.

De to moduler spiller sammen - f.eks. kan I forud for MUS-samtaler gennemføre kompetencevurderinger og herudfra vurdere behovet for konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter.

Læs mere om de to moduler:

Modul til Formelle kompetencer
Modul til Kompetencevurdering

2021 INNOMATE