Onboarding

- komplet løsning der strømliner og automatiserer jeres prebording, onboarding, rokering, offboarding.


Onboarding

Modulet Onboarding omfatter alle processer, der understøtter modtagelsen af en medarbejder, rokering undervejs i ansættelsesforholdet og til sidst fratrædelse.

Automatiserede workflows understøtter hele vejen jeres Onboarding med bla. varsling af relevante aktører i organisationen, oprettelse af brugeradgang, udsendelse af velkomstmail og varsling af prøvetidssamtale.

Rokering håndterer, når medarbejderen skifter job internt i organisationen, og Offboarding når medarbejderen ophører.

Fordele

  • Onboarding - orientering om ansættelse og opgaver til HR, IT, leder, mentor m.fl.
  • Kommunikation med ny medarbejder - indhentning af oplysninger, samtykker, velkomstmail o.l.
  • Planlægning og styring af introforløb og prøvetidssamtale.
  • Bestilling af udstyr - gennem modulet Ressourcestyring.
  • Offboarding - håndtering af opsigelse.
  • Orientering af relevante aktører.
  • Gennemførelse af fratrædelsessamtale.
  • Aflevering af udleveret udstyr - gennem modulet Ressourcestyring.
  • Fuldt GDPR-sikret.

Onboarding - Basic | Pro | Enterprise

INNOMATE HR BASIC

Med Basic får I en nem og overskuelig procesunderstøttelse af onboarding og offboarding.

Redigering af email-skabelon til leder og andre aktører, der ønskes varslet.

Varsling af leder før udløb af prøvetidsperioden.

INNOMATE HR Basic
INNOMATE HR PRO

Udover, hvad der følger med Basic, indgår der i Pro mere komplekse - men stadig standardiserede - workflows med bl.a. mulighed for forskellige emails til forskellige modtagere på forskellige tidspunkter.

Prøvetidssamtalen understøttes af workflow til indkaldelse og opfølgning samt skema til referat.

Pro omfatter workflows til rokering af medarbejder samt lederskifte.

INNOMATE HR Pro
INNOMATE HR ENTERPRISE

I Enterprise kan de standardiserede workflows der understøtter on- og offboardingprocesserne m.m. tilpasses.

Der kan også skræddersys helt nye workflows, så behovene I Jeres organisation understøttes fuldt ud.

INNOMATE HR Enterprise
Kom godt i gang

Introduktionen til Onboarding fortæller om de workflows, der understøtter on- og offboarding samt lederskift.

Intro: Onboarding

Kontakt

Bestil en gratis demo i 28 dage

Du kan også booke en kort online præsentation eller invitere os til at kigge forbi.

2021 INNOMATE