Administration

- omfatter modulerne Godkendelsesstyring, Ressourcestyring, Dokumenthåndtering og Fraværsstyring.


Administration

INNOMATE HR sætter strøm til de - ofte - komplekse og tidskrævende HR-arbejdsgange og -processer

En række af de komplekse administrative HR-opgaver kan håndteres og automatiseres ved hjælp af INNOMATE HR. Workflows forenkler og kvalitetssikrer arbejdsgangene og involvere netop de aktører, der i den konkrete situation er relevante for processerne. Workflowene tager også højde for den nødvendige opfølgning.

Alt dokumenteres og er tilgængelig for relevante aktører via lister, der kan eksportere til Excel

Administration omfatter 4 moduler. Læs mere om modulerne:

2021 INNOMATE