Dokumenthåndtering

- få alle personalefiler samlet ét sted og opbevaret på sikker vis.


Dokumenthåndtering

I INNOMATE HR genereres dokumenter ud fra egne skabeloner, sendes til digital signatur og måske videre til e-boks.

For hver medarbejder findes et filarkiv inddelt i kategorier f.eks. Ansøgninger, Ansættelse og Uddannelsesbeviser. Her opbevares alle dokumenter, der tidligere lå i den fysiske personalemappe.

I vedligeholder selv skabeloner til f.eks. ansættelseskontrakter. Dokumenterne genereres af automatiserede workflows og resultatet gemmes i medarbejderens filarkiv. Herfra håndterer andre workflows, at der bliver indhentet digital signatur og senere måske videresendt til medarbejderens E-boks.

Alt sker med fuld persondata-sikkerhed i overensstemmelse med GDPR.
Læs mere i casen om dokumenthåndtering.

Øvrige moduler som indgår i Administration:
Godkendelsesstyring
Ressourcestyring
Fraværsstyring

Fordele

  • Filarkiv på medarbejderens personside.
  • Upload af indscannede dokumenter
  • Dokumentgenerering via egne skabeloner.
  • Send dokument til digital signatur hos medarbejder og ledelse.
  • Mulighed for at sende dokumenter til e-Boks.
  • Kommunikation med brugerne via SMS og emails.
  • Workflows automatiserer og kvalitetssikre alle processer.
  • Fuldt GDPR-sikret

Dokumenthåndtering - Basic | Pro | Enterprise

INNOMATE HR BASIC

I Basic er har I mulighed for at digitalisere medarbejdernes personalemapper og gemme disse i Filarkivet. Dette med fuld GDPR-sikring.

Herfra kan dokumenter - f.eks.en ansættelseskontrakt sendes til digital signatur hos medarbejder og ledelse.

INNOMATE HR Basic
INNOMATE HR PRO

Udover, hvad der indgår i Basic, giver Pro mulighed for at generere dokumenter ud fra egne skabeloner, hvor data flettes ind fra INNOMATE HR. Efter intern godkendelse, kan dokumentet sendes til digital signering.

Indscannede dokumenter kan sendes direkte fra scanneren til medarbejderens filarkiv.
Der er endvidere mulighed for at sende dokumenter fra filarkivet til e-Boks.

INNOMATE HR Pro
INNOMATE HR ENTERPRISE

I Enterprise kan de standardiserede workflows i dokumenthåndtering tilpasses, eller modulets elementer kan indbygges i helt nye skræddersyede workflows, der understøtter processerne f.eks. i forbindelse med onboarding, rokering og offboarding.

I fuld overensstemmelse med behovene I netop Jeres organisation.

INNOMATE HR Enterprise
KOM GODT I GANG

Læs mere om dokumenthåndtering i introen, som bl.a. gennemgår forberedelserne, herunder overvejelser om hvilke processer,der passer ind i organsationen.

Endvidere gennemgår ibrugtagningen.

Intro: Dokumenthåndtering

Kontakt

Bestil en gratis demo i 28 dage

Du kan også booke en kort online præsentation eller invitere os til at kigge forbi.

2021 INNOMATE