First slide image

Onboarding-modulet er blevet opdateret med ny global sprogversionering af emails samt en lille ændring af Offboarding.

Fratrædelsesdato i Offboarding

Vi har hidtil haft det princip, at en ansættelse skal være opdateret med et sluttidspunkt inden Offboarding kan startes. Baggrunden herfor har været sikkerheden: så man ikke ved en fejltagelse komme til at offboarde en medarbejder. Men princippet strider lidt mod, hvordan andre handlinger startes og samtidig er eventuelle skader ved at offboarde en medarbejder, ikke så store mere.

Anvender du vores standard offboarding, kan du nu starter handlingen direkte fra medarbejderens ansættelse og som det første bliver du nu bedt om at vælge fratrædelsesdato.

Dato angives her som medarbejderens sidste arbejdsdag.

Resten af handlingen fungerer som hidtil.

Ny global sprogversionering af emails

Før sommer rullede vi "ny global sprogversionering" ud i Rekrutteringsmodulet. Nu har det været Onboardings tur og hele modulet er nu blevet opgraderet med de nye skabeloner, som kan benyttes gennem redigering af handlinger.

I samme skabelon, kan alle tilgængelige sprog redigeres og således både man f.eks. både af have en dansk og en engelsk tekst.

Det er medarbejderens valg af sprog, der afgør, hvilke sprogversion af skabelonen, der anvendes.

Medarbejderens valgte sprog, fremgår i afsnittet Regionale indstillinger i personoplysningerne.

Relevante links

2021 INNOMATE