First slide image

NNOMATE HR er det det muligt at opsætte og tilrette sider i såvel hovedmenu som detailmenuer. Siderne består af lister/tabeller som kan defineres helt efter behov.

Eksempelvis kan en side, der tager udgangspunkt i data om personer kombineres med alle systemdata som direkte eller indirekte relaterer sig til personen. Vi vil i denne artikel vise hvordan en side opsættes med de ønskede data, sorteres og grupperes.

Relaterede artikler:

Redigér menuer

Hovedmenuen redigeres ved at vælge Redigér hovedmenu fra din personlige menu, øverst til højre.

Redigering af detailmenuer sker fra Indstillinger på de respektive detailmenuer (Klik først på det hovedmenupunkt som detailmenuen findes under).


Hvad enten det er hoved- eller detailmenuer, der redigeres, sker det på samme måde.

Ny side (nyt menupunkt)

Fra siden menusiden klikkes på + Ny.

Fra denne side kan du også vælge at redigere allerede oprettede punkter, ved klikke på den pågældende række.

Vi vil nu lave en side, der viser personer, deres enhed ud fra det/de aktuelle ansættelsesforhold og enhedens leder(e). Bemærk: en medarbejder sagtens kan have flere ansættelsesforhold samtidig, ligesom en enhed også kan have flere ledere.

  1. Angiv et id (uden mellemrum og tegn)
  2. Et navn
  3. Evt. en beskrivelse – som vi her springer over
  4. Som type vælger vi tabel (der kan vælges mellem link og tabel. For detailmenuer kan der også vælges datasider)
  5. Anvendes kun i hovedmenuen og angiver om punktet skal være synlig i menu eller kun vises ved søgning.

Husk og klikke på Gem-knappen når du har udfyldt felterne.

Ved klik på globus-ikonet ud for Navn og Beskrivelse kan teksterne sprogversioneres, læs herom i Redigering af sprog i menuer og overskrifter

Slut af med at klikke på Gem.

Opsæt tabel

Efter at have gemt menupunktet, får vi nu adgang til punktets detailside. Vælg Tabelopsætning.

Først skal der vælges Grunddatakilde. Valget drejer sig om hvilke data, der skal danne udgangspunkt for visningen og hvorfra relaterede data skal hentes. Her vælger vi Personer.

Når datakilden er valgt, er det nu tid at vælge de kolonner, vi vil have vist.

Der kan kun vælges blandt linjer, med sort tekst. Længere nede af listen vælger jeg Navn og nederst i boksen klikker jeg OK for at indsætte kolonnen.

Der vises også linjer i grå tekst, men de har samtidig et + foran, som fortæller at det er relaterede data. For at vælge relaterede data klikkes på + for at folde listen ud.

Vi folder + Ansættelser ud og vælger først Enheden og derefter Stillingsbetegnelse.

Endvidere skal vi have fundet lederen og fortsætter derefter med at folde ud i flere niveauer.

På denne måde fortsætter vi vælge kolonner, vi vil have med i listen. Vi kan altid senere ændre valg og tilføje nye.

Efterhånden som vi tilføjer kolonner, kan vi fra oversigten vælge at flytte rundt på rækkefølgen eller helt slette. Kan kan også redigere teksten. Læs her om i Redigering af sprog i menuer og overskrifter.Konfigurering af visningen

Når vi er færdige med vores valg, scroller vi nedad til næste afsnit, hvor der vælges Gruppering.Klik på + Tilføj gruppering af kolonner. Det er ikke altid relevant af vælge gruppering, men i vores tilfælde vi vi godt have resultatet af listen grupperet efter Personaletype 1, hvilket vi derfor vælger.

En tak længere nede møder vi muligheden for Sortering.

Her vælger vi at sorterer på PersonID.Bemærk: For både Gruppering og Sortering er der tale om en standardindstilling af den færdige liste. På brugerniveau kan disse valg ændres.

Nederst på siden er der to afsnit tilbage, vi kan forholde os til. I denne artikel vil vi kun beskæftige os med Konfigurerbare datakilder.

Ud fra de valg af kolonner vi har foretaget, er der mulighed for fastlægge, hvilke data vi vil have vist.Øverst til højre kan vi vælger Grupper. Valgmulighederne er bestemt af de rettighedsregler, der er implementeret på det det aktuelle system. Her vælger vi Medarbejdere for at undgå at få vist personer, der ikke har en aktuelt ansættelse, f.eks. ansøgere til et job.

Vi har mulighed for at vælge, hvordan tabellen skal vise arkiverede / ikke-arkiverede data. Om det er vores indstilling, der skal være gældende eller brugerens.

Næste linje i Konfigurerbare datakilder viser i vores tilfælde valgmuligheder for Ansættelser. Her er valg af relationsdata interessant. Vi vil ikke have vist historiske data og ej heller fremtidige data om medarbejderes ansættelsesforhold. Derfor vælger vi at markere i feltet Nuværende.Sortér menu

Vi er nu færdige med den egentlige tabelopsætningen og mangler blot vælge, hvor i menuen, det nye punkt skal vises.Klik på Liste.Vores nye menupunkt vises nederst på siden. Det nye menupunkt markeres og ved at holde musetasten inde, trækkeS linjen til den plads vi vælger.

Vi har valgt at holde hovedmenuen alfabetisk sorteret efter dansk sprog og vælger derfor placering derefter.

Resultatet ser nu således ud.


Hovedmenu

For hovedmenupunkter, skal der angives hvilke brugergruppe(r), der skal kunne se den pågældende liste i menuen og have adgang til den.


Uanset valg af brugergruppe, vil den enkelte bruger kun kunne se de data vedkommende har fået rettigheder til.

Detailmenu

For detailmenuer, er det alene brugerrettighederne, der bestemmer, hvad den enkelte bruger har adgang til at se.

For person-detailmenuen kan visningen af punkter, afhænge af, hvilke grupper personen (der vises) tilhører (styres dynamisk af rettighedsreglerne).

Den facilitet hedder Begrænset visning og kan indstilles fra menupunktets detailmenu.I det viste eksempel, vil punktet Leder af enheder kun blive vist i personens detailmenu, hvis personen er leder. I modsat fald gemmes punktet under nederste punkt Mere, der dog kan foldes ud.Her et eksempel på at personen, hverken er leder eller er ansat via et jobopslag.

Opsæt filtre

Mulighederne for at opsætte filtre i tabeller, beskrives i en anden artikel: Opsæt filtre i tabeller.

2021 INNOMATE