First slide image

Inden for den seneste måned har vi opdateret Rekruttering to gange. Vi har bl.a. tilført mulighed for sende SMS, flyttet alle tekster til email og SMS ud så de nu redigeres af brugerne via handlingerne og skabt mulighed for at beskeder til ansøgere kan sprogversioneres på dansk og engelsk.

Men også andre smarte funktionaliteter har fundet vej.

Sprogversionering

Flere og flere af vores kunder anvender ofte jobopslag på engelsk, og dem har vi har hjulpet med at sende autosvar og andre beskeder ud på engelsk.

Vi har nu valgt at implementere en generel løsning.

Vælg sprog på jobopslag

I status-afsnittet i jobopslaget er tilføjet et felt til sprogvalg. Der kan pt. vælges mellem Engelsk, Dansk og Svensk, men kun valg af Engelsk har konsekvenser.

Er Engelsk valgt, betyder det, at der sendes et autosvar på engelsk til ansøgerne. Samtidig registeres det på ansøgerne, at engelsk er det foretrukne sprog.

Denne registrering af det foretrukne sprog anvendes efterfølgende af de handlinger, der bruges til at sende beskeder til ansøgerne: Indbyd til samtale, Send besked til ansøger (bl.a. om afslag) og Flyt ansøgning. Så hvis der på ansøgeren er registreret engelsk som det fortrukne sprog, vil vedkommende automatisk modtage email og evt. SMS på engelsk.

Varsling ved nye ansøgninger

Autosvar - som kvitterer for modtagelsen af ansøgninger, har hidtil samtidig sendt en varsling til medlemmer af rekrutteringsteams for uopfordrede ansøgninger.

Vi har nu valgt af gøre varslingerne til et valg for hvert enkelt jobopslag, uafhængig af om det er et aktuelt eller uopfordret jobopslag.


En ny tjekboks: Varsling ved nye ansøgninger, er placeret i jobopslagets statusfelt. Er feltet markeret vil medlemmer af rekrutteringsteamet modtage besked, når nye ansøgninger modtages.

Email-skabeloner

Redigering af email-skabelonerne er flyttet ud i Redigér handlinger. Såvel emnefeltet som indholdet kan nu redigeres via skabeloner.SMS

Flere af vores kunder har ønsket mulighed for at kunne sende SMS fra Rekrutteringsmodulet. F.eks. ved bekræftelse af modtagelse af ansøgning og ved indbydelse til samtaler.

Vi har indbygget muligheden generelt i handlingerne Autosvar, Send besked til ansøger (f.eks. ved afslag), Indbyd til samtale og Flyt ansøgning.

For at anvende SMS, skal det aktivt vælges i parameteren 'Send SMS til ansøger'.Når det er valgt, skal skabelonen rettes til (lige nu står INNOMATE som afsender).Vær opmærksom på, at der er omkostninger forbundet med brug af SMS. Læs mere her.

Annoncer

Mange brugere slår de fleste af deres jobopslag op på de samme medier. Til det formål, har vi tilføjet handlingen Opret standardannoncer.


Handlingen opsættes ved at vælge de medier, der skal angives som standard. Handlingsknappen vises kun, når jobopslaget er under forberedelse.

Som de fleste er bekendt med, har vi en direkte eksport af jobopslag til Jobnet. Men det er også muligt at sende besked til andre medier, hvor man ønsker jobopslaget vist. Muligheden findes nu i to udgaver:

  1. Opret og send annonce til medie
    Som betegnelsen antyder, oprettes annoncen på jobosplaget og besked email sendes til mediet med link til annonce og ansøgningsformular.
  2. Send annonce til medie
    Denne handling startes fra en oprettet annonce på et jobopslag, og kan således anvendes sammen med Opret standardannoncer.

Begge handlinger kræver, at jobopslaget har status Udgivet.

Autosvar

Autosvar er et workflow, der ligger og kører i baggrunden, og sender en bekræftelse hver gang en ansøgning lander. Det vil fortsat ikke være muligt for kunden at redigere email- og SMS-skabeloner hertil.

Bestil opgradering

Mange kunder har specialdesignede løsninger og en del anvender også en noget bedaget version af Rekruttering.

Det kan betyde, at alle email-tekster manuelt skal flyttes fra workflowet til handlinger, hvorfra I fremover selv kan vedligeholde skabelonerne. Forvent derfor, at vi sammenlagt skal anvende 1-4t. på at implementere opdateringen. Opdateringen kan bestilles på support@innomate.com.

Vi kontakter Jer efterfølgende og aftaler nærmere om tid og omfang.

2021 INNOMATE