First slide image

Modulet anvendes til at styre gennemførelsen af udviklingssamtaler i organisationen. I modulet indgår bl.a.

 • Samtaleleder indkalder med kalenderaftaler og email.
  • Der oprettes et samtaleskema, som begge i forbindelse med samtalen udfylder og godkender.
  • Der sendes påmindelse efter samtalen omkring godkendelse og afslutning på på skema.
 • Lister i hovedmenuen danner overblik over fremdriften af en samtale-runde.
 • Der kan sendes generel påmindelse ud til alle, der mangler at godkende et skema.
 • På allerede dannede skemaer, kan der skiftes skemagodkendere.

Navigation


I hovedmenuens gruppe Samtaler indgår to lister: MUS og MUS, godkendelser. Listerne kan anvendes til både

 • at indkalde (en eller flere ad gangen) til udviklingssamtale
 • opfølgning på fremdrift og
 • opfølgning på (manglende) godkendelser af skemaer.

Listen i hovedmenen: Skemagodkendere, kan også bruge til opfølgning på manglende godkendelser og til at udskifte godkendere (hvis en af godkenderne i mellemtiden er ophørt).

Workflows og handlinger

Modulet indeholder workflowene:

 • Udviklingssamtalen
 • Påmind skemagodkendere
 • Tilføj godkender på skema
 • Fjern godkender på skema

Kom godt i gang

Til at afgrænse en aktuel periode med udviklingssamtaler anvender vi Runder. Runder vedligeholdes fra hovedmenuen Samtaler > Skabeloner etc. > Runder.

Skemaer oprettes og redigeres fra hovedmenuen Samtaler > Skabeloner etc. > Skemaskabeloner. Læs mere i Guide til skemaskabeloner.

Udviklingssamtalen

En ny runde og evt. skema oprettes. Handlingen Udviklingssamtalen (redigeres fra en personside) kopieres. Handlingens parametre sættes op og rettigheder tildeles leder og admin.

Herefter er du klar til en ny MUS runde!

Listerne MUS og MUS, godkendelser deaktiveres og kopieres. Ændre navnene til den aktuelle MUS-runde og under tabelopsætning markér den konfigurérbare datakilde Personer > Skemaer. Husk at genaktivere de nye kopier.


Her vælges i Filtre (Personer > Skemaer) den aktuelle MUS-runde.

Påmind skemagodkendere

Fra en liste over Skemabesvarelser vælges Redigér handlinger. Der skabes en kopi af handlingsID RykGodk. Du behøver ikke at ændre handlings ID på den nye kopi, Blot deaktivér den låste udgave. Sæt parametrene (herunder email-skabelonen) som du ønsker det og vælg at give rettigheder til Admin.


Fra en liste over skemaer kan du nu sende en påmindelser ud til de skemagodkendere, der mangler at godkende et skema.

Forinden kan evt.filtreres så kun skemaer fra den aktuelle runde vises.

Der sendes kun påmindelse til de godkendere, der ikke har godkendt.

Udskift godkendere af skema

To handlinger kan køres fra en liste over skemaer: Tilføj godkender på skema og Fjern godkender på skema. Skemaet/-erne vælges og der angives hvilken person, der skal tilføjes eller fjernes.


Det anbefales at anvende listen Skemagodkendere, hvor du kan filtrere dig frem til f.eks. personen, der skal udskiftes som godkender.

Her kan bl.a.filtreres efter

 • Skema ID
 • Godkender
 • og at godkenderen ikke har godkendt (= TOM)

Herefter klikkes på Handlinger øverst til venstre i tabellen.

Bemærk: Der kan kun fjernes godkendere, der ikke har godkendt skemaet.

2018 Innomate