Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Få visualiseret Adgangsregler i jeres INNOMATE HR.
Med version 3.16 er Hændelsesloggen, blevet tilgængelig i version 3. Med loggen kan I se, hvem der har tilgået hvilke sider, og som noget nyt kan I også se på feltniveau, hvad der er blevet ændret, og hvad det er ændret til.
Med Persondataforordningen (GDPR) er det afgørende at få slettet persondata fra databaser, så snart de ikke længere er nødvendige for virksomheden. INNOMATE tilbyder at implementere automatisk sletning af persondata i INNOMATE HR efter regler specificeret af den dataansvarlige..
I INNOMATE HR er der mulighed for at indhente og administrere af samtykkeerklæringer fra medarbejdere.
Et periodisk workflow sletter én gang om personoplysninger, der er forældede. Med 'forældet' forstås at der ikke længere er behov og/eller lovkrav til yderligere opbevaring.
Vi har sammensat en pakke af workflows, der understøtter en fuld automatisering af dokumenthåndtering i forhold HR-opgaver.
Modulet sikrer håndteringen af samtykker og bemyndigelser.
INNOMATE's standardtekst til samtykke ved indsendelse af en jobansøgning kan erstattes med egen tekst og i den samme formular, kan der for offentlige virksomheder tilføjes en fast valgmulighed vedr. fortrinsret .
Ved at kombinere tre moduler i INNOMATE HR, er det muligt at indhente og administrere samtykke fra ansøgere til et jobopslag,
Vi har opdateret Godkendelsesmodulet, der omfatter styring af Samtykker og Bemyndigelser.
Vi introducerer nu adgang til alle data gennem et såkaldt API (Application Programming Interface). Det er en måde hvorpå IT-systemer kan udveksle data med andre IT-systemer.

2018 Innomate