Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Få visualiseret Adgangsregler i jeres INNOMATE HR.
INNOMATE HR indeholder en hændelseslog, i overensstemmelse med kravene i GDPR.
Med Persondataforordningen (GDPR) er det afgørende at få slettet persondata fra databaser, så snart de ikke længere er nødvendige for virksomheden. INNOMATE tilbyder at implementere automatisk sletning af persondata i INNOMATE HR efter regler specificeret af den dataansvarlige..
I INNOMATE HR er der mulighed for at indhente og administrere af samtykkeerklæringer fra medarbejdere.
Et periodisk workflow sletter én gang om personoplysninger, der er forældede. Med 'forældet' forstås at der ikke længere er behov og/eller lovkrav til yderligere opbevaring.
Vi har sammensat en pakke af workflows, der understøtter en fuld automatisering af dokumenthåndtering i forhold HR-opgaver.
Modulet sikrer håndteringen af samtykker og bemyndigelser.
INNOMATE's standardtekst til samtykke ved indsendelse af en jobansøgning kan erstattes med egen tekst.
Ved at kombinere tre moduler i INNOMATE HR, er det muligt at indhente og administrere samtykke fra ansøgere til et jobopslag,
Vi har opdateret Godkendelsesmodulet, der omfatter styring af Samtykker og Bemyndigelser.
INNOMATE HR tilbyder adgang til alle data gennem et såkaldt API (Application Programming Interface), hvilket muliggør udveksling af data mellem INNOMATE HR og andre IT-systemer.

2018 Innomate