Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Modulet automatisere en række registreringer, orienteringer og opfølgninger i forbindelse med ansættelse og fratrædelse af medarbejdere, samt lederskift.
Med enkle rutiner følger altid afvigelser fra normalen. Og det oplever vi også i situationen, hvor en ny medarbejder ansættes og skal onboardes.
For bedre at kunne styre anvendelsen af data i bl.a. lister, workflows og dashboards, har vi på de to hoved-datatyper I vores system: Enheder og Personer, tilføjet et nyt felt: Status.
Det er muligt for en superbruger og/eller en leder at føre noter om en medarbejder - på medarbejderen i INNOMATE HR.

2021 INNOMATE