Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Modulet automatiserer en række registreringer, orienteringer og opfølgninger i forbindelse med ansættelse og fratrædelse af medarbejdere, samt lederskift.
Med enkle rutiner følger altid afvigelser fra normalen. Og det oplever vi også i situationen, hvor en ny medarbejder ansættes og skal onboardes.
For bedre at kunne styre anvendelsen af data i bl.a. lister, workflows og dashboards, har vi på de to hoved-datatyper I vores system: Enheder og Personer, tilføjet et nyt felt: Status.
Det er muligt for en superbruger og/eller en leder at føre noter om en medarbejder - på medarbejderen i INNOMATE HR.
Mange data på en medarbejder, involverer samtidig andre personer, f.eks. lederen. Når en person skifter funktion, afdeling eller helt stopper, er det vigtigt at igangværende processer, skemaer og handlingsplaner opdateres eller afsluttes.

2021 INNOMATE