Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Lovgivningen om Statens Arkiver er blevet strammet. Fremover skal statsvirksomheder anmelde brugen af IT-systemer, herunder også løsninger til HR.
Overenskomsterne på uddannelsesområdet har medført krav om, at der skal udarbejdes en opgaveoversigt/opgaveporteføjle for alle undervisere.
Håndtering af de nye krav til formel pædagogisk kompetence står højt på dagsordenen hos rigtig mange af vores brugere.
Uddannelsesinstitutioner, der anvender INNOMATE HR (Medarbejderplan), arrangerer nyt Erfamøde 21. september 2021
INNOMATE HR tilbyder en integration, der importerer personoplysninger på medarbejdere fra UDDATA+.

2021 INNOMATE