Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Lovgivningen om Statens Arkiver er blevet strammet. Fremover skal statsvirksomheder anmelde brugen af IT-systemer, herunder også løsninger til HR.
Overenskomsterne på uddannelsesområdet har medført krav om, at der skal udarbejdes en opgaveoversigt/opgaveporteføjle for alle undervisere.
Håndtering af de nye krav til formel pædagogisk kompetence står højt på dagsordenen hos rigtig mange af vores brugere.

2018 Innomate