Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Lovgivningen om Statens Arkiver er blevet strammet. Fremover skal statsvirksomheder anmelde brugen af IT-systemer, herunder også løsninger til HR.
Overenskomsterne på uddannelsesområdet har medført krav om, at der skal udarbejdes en opgaveoversigt/opgaveporteføjle for alle undervisere.
Håndtering af de nye krav til formel pædagogisk kompetence står højt på dagsordenen hos rigtig mange af vores brugere.
INNOMATE HR tilbyder en integration, der importerer personoplysninger på medarbejdere fra STUDIE+.

2021 INNOMATE