Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Med version 3.16 er Hændelsesloggen, blevet tilgængelig i version 3. Med loggen kan I se, hvem der har tilgået hvilke sider, og som noget nyt kan I også se på feltniveau, hvad der er blevet ændret, og hvad det er ændret til.

2018 Innomate