Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Overenskomsterne på uddannelsesområdet har medført krav om, at der skal udarbejdes en opgaveoversigt/opgaveporteføjle for alle undervisere.
I INNOMATE HR er det muligt at have en stillingsbeskrivelse knyttet til en ansættelse.

2021 INNOMATE