First slide image

INNOMATE HR indeholder en hændelseslog, i fuld overensstemmelse med kravene i GDPR. Da hændelsesloggen potentielt kan indeholde alle data i systemet, kræver adgang til loggen, at brugeren har rettigheder på Administrator-niveau.

Den fulde log

Du finder hændelsesloggen i menuen Indstillinger.

I hændelsesloggen finder du en liste over samtlige hændelser, både visning og redigering af sider og felter.

Filteret i toppen af listen bruges til at fremfinde den eller de ønskede hændelser.

I kolonnen Brugertype kan du finde bl.a. Bruger, Superbruger, Workflow, Webservice (f.eks. import af ansøgninger fra jobportal)og API bruger (eksterne systemer)

I Hændelsestype indgår en lang række typer, f.eks. Login, Objekt -Slet, Email sendt, API forespørgsel.

En kombineret filtrering på Bruger og Dato og tid samt de relevante bruger- og hændelsestyper, giver mulighed for at fremfinde de ønskede hændelser.

Hændelse

Vi vælger at kigge på 'en af hændelserne: et workflow, der har opdateret et objekt.

I øverste halvdel af siden i afsnittet Egenskaber, kan vi se at det er brugeren HR, der har kørt et workflow, der (bl.a.) har opdateret en tilmelding. Øverst på siden er er der linket til Forbundet objekt.

Nederst på siden viser afsnittet Feltændringer at opdateringen har ændret indholdet i felterne Hændelser, Sidste ændring og Status.

Hændelseslog på data

Et udvalg af hændelser fra loggen er også tilgængelig fra de respektive data. Som her fra Person.

Fra Flere muligheder vælges Hændelseslog.

Siden har samme struktur som den fulde hændelseslog. Blot har vi - ud fra et væsentlighedskriterie - valgt ikke at medtage sidevisninger, men kun hændelser, der vedrører opdateringer.

Datasikkerhed

Af GDPR-relaterede grunde, opbevares hændelsesloggen kun i ca 6 måneder.


2021 INNOMATE