Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Ressource-modulet kan anvendes til styring af alle former for udlån af materielle som immaterielle effekter, så som nøgler, mobiltelefoner, PC-ere, biler, parkeringspladser, abonnementer etc.
’Ressourcestyring’ understøttes af en række workflows og handlinger. Denne artikel gennemgår indholdet og giver anbefalinger til, hvorledes modulet ibrugtages.
Ressourcestyring, Basic understøttes af en række workflows og handlinger, hvorigennem du som administrator på Ressourcemodulet, har mulighed for at oprette ressourcer, tildele en ressource til medarbejder og administrere hjemkaldelse og modtagelse.

2021 INNOMATE