First slide image

Et dynamisk link, er et link, der peger ind på en side og/eller en handling i INNOMATE HR. Det der gør linket dynamisk er, at linket først formes, når handlingen startes.

Vi vil her indsætte to dynamiske links i en HTML-skabelon.

  • I vores eksempel arbejder vi med konfigurering af en handling, der skal benyttes af ledere til indkaldelse til en samtale. Der oprettes et skema, der benyttes til forberedelse og konklusion på samtalen. Det skema vil vi gerne linke til.
  • Vi vil samtidig erindre vores medarbejdere om, at de skal huske at vedligeholde oplysninger om nærmeste pårørende, og derfor vil vi indsætte et link i skabelonen til siden med disse oplysninger.

Forberedelse

Linkene skal således opbygges dynamisk. Allerførst skal vi kende opbygningen af linkene. Det gør vi ved at åbne for en tilfældig person-detailside og først finde et skema og åbne det og derefter gå til siden med nærmeste pårørende.

Fra et tilfældigt skema kopierer vi sidens adresse (URL).

Og tilsvarende fra en side med nærmeste pårørende:De to links sætter jeg ind i en notesblok:


Det vi skal bruge fra de to links, er tekststrengen efter det, jeg her har markeret med rødt. Dvs.

  • Questionnaire/614
  • Person-Person/7/List/ICE

Indsæt link til skema

Åbn din HTML-skabelon og markér det sted, hvor du vil indsætte linket til skemaet. Klik herefter i værktøjslinjen på ikonet for dynamisk link.I en dialogboks får du nu mulighed for at designe det dynamiske link.

I fanebladet URL markerer du Side. Her får du mulighed for at opbygge et dynamisk link bestående af 5 dele.

Vores første link (Questionnaire/614) er rimelig simpelt opbygget og består blot af tekststrengen 'Questionnaire/' efterfulgt af et tal, der er dynamisk og angiver skemaets ID.

Derfor skriver/indsætter vi i første punkt 1. Basis-URL: Questionnaire/
I 2. ID præsenteres vi for de muligheder, der er angivet i anvendte datadeklaration. Her folder vi Skema ud og markerer 'ID,Inden vi klikker på OK og gemmer, vælger vi næste faneblad Vist tekst. Her vælger vil en statisk tekst og skriver 'her'.Sidste faneblad Mål er som standard valgt til 'Nyt vindue (_blank)' og det lader i stå og slutter af med at klikke OK.Resultatet ser således ud:Indsæt link til side

Næste dynamiske link vil vi have til at pege på den aktuelle medarbejdes egen side med oplysninger om nærmeste pårørende.

Linket Person-Person/7/List/ICE består af 3 dele: en tekststreng, et ID på personen og en ny tekststreng. Disse sætter vi ind i dialogboksen.I fanebladet Vist tekst skriver vi 'her' og slutter derefter af med at klikke OK.

Resultatet ser herefter således ud:


Vi slutter redigering af HTML-skabelonen af med at klikke Gem og derefter Færdig for at gå tilbage til der, vi kom fra!

Relaterede artikler


2021 INNOMATE