First slide image

Inden ibrugtagning af Kursusadministration, skal der foretages nogle grundlæggende opsætninger. Opsætninger, der i driftssituationen løbende kan vedligeholdes.

Mulighederne finder du under hovedmenugruppen for Kursus, hvor du vælger undergruppen Typer etc.

Tilmeldingsstatus

I Kursus anvendes en række fast definerede statusangivelser for tilmeldinger:

For at få Kursus til at spille sammen med registreringen i medarbejderens udviklingsforløb (som omfatter al kompetenceudvikling, ikke kun udbudte kurser) skal Tilmeldingsstatus mappes op mod Forløbsstatus. Samtidig er der mulighed for at vælge om status på det udviklingsforløb, der er registreret på medarbejderen, skal holdes opdateret når Tilmeldingsstatus på kursus ændres.

Det viste eksempel er vores forslag, baseret på Best Practice. I eksemplet er der i kolonnen Opdatér forløb markeret, at udviklingsforløbet holdes opdateret af kursustilmeldingen fra registreringen som Ansøgt til og med ændring fra status Deltager. Herefter vedligeholdes status på forløbet manuelt.

Katalogafsnit

På siden Katalogafsnit kan der oprettes afsnit som listen over kurser, f.eks. listen der er tilgængelig for medarbejdere: Kursuskatalog, kan grupperes efter.

Der kan fastlægges en sortering af rækkefølgen, afsnittene vises i, ved angivelse af en alfanumerisk værdi.

Tilmeldingsflows

På siden defineres den eller de tilmeldingsflows, der fastlægger, hvad der skal ske, når en medarbejder tilmelder sig. Når et kursus oprettes vælges blandt de oprettede Tilmeldingsflows. Derfor er det vigtigt at vælge betegnelser, der er entydige og umiddelbart kan forstås af de medarbejdere, der administrerer kurser.

Et tilmeldingsflow kan f.eks. se således ud:

Workflows, der håndterer tilmeldinger på et givet kursus, anvender valgene i det tilknyttede tilmeldingsflowet til at sikre den ønskede behandling.

Vi leverer Kursus med følgende Best Practice baserede Tilmeldingsflows:

Ud fra de ønskede processer i en virksomhed, kan tilmeldingesflowene rettes til og helt nye defineres.

Kursussteder

Det er muligt at oprette en liste over Kursussteder, som anvendes ved angivelse af Lektioner i en kursusbeskrivelse.

Undervisere

Undervisere vælges almindeligvis direkte fra Kursets detailmenu.

Listens formål er således primært at skabe overblik. Men der kan også herfra, ved klik på +Ny, knyttes forbindelse mellem Underviser og Kursus.

Brugergrupper

Medarbejdere tilknyttet Admin-brugergruppen har automatisk fulde rettigheder til Kursusadministration. Der er herudover prædefineret 3 brugergrupper specifikt for Kursusadministration:

  • KursusAdmin, som har fulde adminrettigheder til Kursusadministration. Brugergruppetildelingen skal ske manuelt.
  • LokalKursusAdmin. Er man angivet som administrativ ansvarlig på et kursus, tildeles brugergruppen automatisk og giver fulde adminrettigheder for det pågældende kursus.
  • Ledere har rettigheder til at tilmelde og afmelde samt godkende ansøgninger fra egne medarbejdere.
  • Undervisere. Brugergruppen har pt. ingen særlige rettigheder, men vi har planer om at åbne for underviseres adgang til deltagerlister samt relevante handlinger.

Relaterede artikler

Artiklen indgår i en serie, der samlet dækker modulet Kursusadministration:

2021 INNOMATE