First slide image

27. april blev der gennemført det årlige ERFA-møde i Odense for brugere af INNOMATE HR, inden for uddannelsessektoren.

Vi fik nogle opgaver med hjem, som vi her er klar til at give en opdatering på.

Det drejer sig bl.a. om løsninger, som allerede er tilgængelige og som er inkluderet i abonnementet.

Tillidsrepræsentanter

Modulet har eksisteret i flere år, men da ikke alle kender til det, slår vi her et slag for det.

Der er tale om en en-til-en relation mellem en tillidsrepræsentant og en medarbejder. Relationen er tidsstyret og kan også håndtere suppleanter. Der følger nogle handlinger med, der kan bruges ved oprettelse og skift af TR, både individuelt og for flere ad gangen.

Modulet er gratis, og indgår allerede i jeres løsning, men er deaktiveret. Markér i formularen herunder, hvis vi skal åbne for det.

Læs mere om modulet i en tidligere artikel: Intro om tillidsrepræsentanter.

Arbejdssteder

For mange virksomheder gælder, at der ikke altid er overensstemmelse mellem den geografisk placering af den enhed, hvor man har sin formelle ansættelse og den lokation man arbejder på (arbejdssted). Nogle kan også have flere arbejdssteder.

Det kan styres ved hjælp af arbejdssteds-modulet, der også indgår i løsningen, men er deaktiveret.

Her er der ikke behov for særlige handlinger, men i stedet bør valg af arbejdssted inkluderes i pre- eller onboarding, rokering og offboarding.

Markér i formularen herunder, hvis vi skal åbne for det.

Fravalg af automatisk sletning af fratrådte

Statens Institutioner - herunder også de selvejende - er underlagt regler om arkivering gennem Statens Arkiver.

I forhold til en HR-løsning som INNOMATE HR, har vi fået oplyst, at det drejer sig om, at alle medarbejdere med fødselsdato den 1. i måneden, aldrig må slettes. Og at medarbejdere, der har været ledere, heller ikke må slettes.

Der er mulighed for at styre det gennem en markering på personoplysningerne i afsnittet Automatisk sletning.

Fravalg af sletning for fratrådte
For personer, der allerede er fratrådt, kan vi tilbyde at lave en kørsel, der screener alle fratrådte og sætter markering og note på personer med fødselsdato den 1. i måneden og tilsvarende for alle, der har haft en lederrelation. Dette kan også bestilles nedenfor.

Mulighed for fravalg af sletning i Offboarding
Vi har valgt at indbygge i vores standard Offboarding muligheden for at vælge om personen, hvis vedkommende har været leder, skal markeres som undtaget fra sletning. Desværre har vi ikke samme mulighed for automatisk at undtage på grundlag af fødselsdatoen. Så her skal der fortsat fremover gennemføres en kørsel, der undtager for sletning.TR-modul

Arbejdssteds-modul

Sletning af fratrådte

Skal alle med fødselsdag den første i måneden, undtages for sletning.
Skal alle fratrådte, der tidligere har haft en lederrelation, undtages fra sletning Der foretages en årlig kørsel af fratrådte, for alle, der allerede er fratrådte.


Captcha kode

2021 INNOMATE