First slide image

Alle uddannelsesinstitutioner, der anvender INNOMATE HR (Medarbejderplan), inviteres til Erfamøde:

Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 9:30 til ca. kl 15 hos Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S,
(kaffe fra 9:00 ).

Som tidligere afvikles der 3 seancer med fastlagte temaer til erfaringsudveksling. I kan vælge mellem 4 temaer. Hvert af de 4 temaer kører 3 gange, så man må fravælge mindst ét tema. Det er muligt at deltage i samme tema flere gange.

Vi har taget tråden op med ønsket om at høre mere om hinandens erfaringer. Derfor bliver der denne gang i grupperne lagt op til en runde om, hvordan I hver især arbejder med temaet/opgaven, - hvis I altså ikke er helt ny på området. Temaerne er:

  • Dokumenthåndtering
  • Kompetencevurdering
  • Ressourcestyring
  • Onboarding

I behøver ikke på forhånd vælge, hvilke temaer I vil deltage i. Det kan I gøre på dagen.

Dagen vil naturligvis også indeholde en status fra INNOMATE – denne gang bl.a. om de nye moduler, der løbende lægges på jeres system. Se program.

Tilmelding og betaling

Tilmelding til dagen skal ske samlet for skolen til Anne Margrethe Madsen, amm@innomate.com senest torsdag den 25. april. Tilmelding skal indeholde navn og mailadresse på hver deltager.

Deltagerbetaling for forplejning indbetales til Kold College: kr. 225,- pr. person.

Gå ind på Kold College´s webshop. Under 'Butik' vælger I 'Fælles'. Her finder i Erfamødet (under klasse skives der INNOMATE Erfamøde) og kan godkende købet og betale: www.koldwebshop.dk

Tilmeldingsbetingelser

Vi registrerer personoplysninger til brug for planlægning og administration af Erfamødet samt til udarbejdelse af en deltagerliste til erfaringsudveksling. Deltagerlisten udleveres på selve Erfamødet. Med registreringen tager vi udgangspunkt i interesseafvejningsreglen.

Vi glæder os til at se jer.


2018 Innomate