First slide image

Alle uddannelsesinstitutioner, der anvender INNOMATE HR (Medarbejderplan), inviteres til Erfamøde:

Onsdag den 7. november 2018 kl. 9:30 til ca. kl 15 hos Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S,
(kaffe fra 9:00).

Ultimo september udsendes nærmere program for dagen.

Tilmelding

Tilmelding med navn og mailadresse på hver deltager sendes til Anne Margrethe Madsen: amm@innomate.com, senest fredag den 26. oktober. Afbud skal ske senest onsdag den 31. oktober.

Deltagerbetaling for forplejning indbetales til Kold College: kr. 225,- pr. person

Beløbet overføres til:
Regnr.: 4366
Kontornr: 0008350566

Tekst: ERFA, navn på skolen og antal deltagere

Ønsker I at få fremsendt en faktura, skal I kontakte Lone Iversen på loiv@koldcollege.dk og oplyse skolenavn, antal deltagere, EANnr., CVRnr. og evt. kontaktperson.

Tilmeldingsbetingelser

Vær opmærksom på, at INNOMATE med udgangspunkt i interesseafvejningsreglen, registrerer dit navn og mailadresse til brug for planlægning og administration af Erfamødet samt til udarbejdelse af en deltagerliste til erfaringsudveksling. Deltagerlisten vil blive udleveret på selve erfamødet.

2018 Innomate