Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

INNOMATE HR understøtter digital signering af pdf-dokumenter.
Det er muligt at sende en fil til en persons e-Boks.
På denne side går vi lidt i dybden med, hvad der workflowene håndterer.
Dette modul anvender medarbejderens filarkiv som omdrejningspunkt og automatiserer en række handlinger, der vedrører dokumenthåndtering: Dokumentgenerering, indhentning af digital signatur, fremsendelse til e-Boks m.m.
Vi har foretaget en større opgradering af modulet Dokumenthåndtering, hvad angår den digitale signering. Med den imødekommer vi mange kundeønsker og samtidig har vi fået mulighed for at koge fem handlinger ned til én.

2018 Innomate