Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

INNOMATE HR understøtter digital signering af pdf-dokumenter.
Det er muligt at sende en fil til en persons e-Boks.
I INNOMATE HR er der mulighed for at indhente og administrere af samtykkeerklæringer fra medarbejdere.
På denne side går vi lidt i dybden med, hvad der workflowene håndterer.
Vi har sammensat en pakke af workflows, der understøtter en fuld automatisering af dokumenthåndtering i forhold HR-opgaver.

2018 Innomate