First slide image

Ressource-modulet kan anvendes til styring af alle former for udlån af materielle som immaterielle effekter, så som nøgler, mobiltelefoner, PC-ere, biler, parkeringspladser, abonnementer etc. Som et dækkende begreb for de omfattende muligheder, har vi valgt ‘Ressourcer’ til at betegne de data, vi opererer med.

Ressourcemodulet er indbygget i INNOMATE HR og koster ikke ekstra at bruge. Men vi skal bruge tid på at åbne for modulet og opsætte sider, basisworkflows og rettigheder. Her estimerer vi ca. 5 timer.

Datatyper

Modulet består af 5 datatyper, så kan ses og håndteres via hovedmenuen (når der er åbnet for modulet).

 • Ressourcekategorier
 • Ressourcetyper
 • Ressourcestatus
 • Ressourcer
 • Ressourcetildeling
Data fra disse tabeller kan samtidig relatere sig til øvrige tabeller i INNOMATE HR og kan behandles via workflows.


Klargøring

Tager vi dem fra neden, anvendes Ressourcestatus og -kategori til grundopsætning af systemet. Status anvendes på selve Ressourcen og angiver bl.a. om den er på lager, udlånt, hjemkaldt o.l. Vi har udstyret modulet med følgende statuskoder, – som naturligvis kan tilpasses efter behov:

Hvor Status kan være ret generel, er opsætningen af Ressourcekategori derimod specifik for kunden og skal bl.a. afspejle, hvor ansvaret for håndteringen af ressourcerne ligger.


Som det ses af eksemplet, handler det bla. om nogle naturlige hovedgrupper af ressourcer, og hvem der administrerer indkøb, udlån, hjemkaldelse m.m. Således kan kategorierne være bestemmende for rettighedsreglerne, således at det er IT – og kun IT, der har adgang til at styre mobiltelefoner og PC-ere.

Ressourcetyper

Vi holder os til dette konkrete eksempel, hvor IT fra detailmenuen for ressourcekategorien Mobiltelefoner kan vedligeholde Ressourcetyper.

Ressourcetyper bruges til bundtning af ressourcerne under hver kategori. For eksempel kan en leder ved ansættelsen af en medarbejder vælge, at vedkommende skal have en Iphone 6. Iphone 6 er her et eksempel på en type af mobiltelefoner. Det er op til den ressourceansvarlige at finde og levere en specifik Iphone 6.

Overvej hvilke typer, der er brug for under hver kategori. F.eks. inden for mobiltelefoner: Iphone 5, Iphone 6, HTC one, Samsung Galaxy s6.

Typerne fastlægges og registreres i systemet – f.eks. af den/de ressourceansvarlige.

Ressourcer

Ressourcer betegner det specifikke produkt, der udlånes til medarbejderen.
Her er det muligt at angive detail-oplysninger om produktet og evt. tilføje indscannede kvitteringer, f.eks. en beskrivelse med serienr, indkøbsdato o.l., værdi, placering på lager (når produktet ikke er udlånt).

Fra detailmenuen for ressourcetypen Iphone 6 har den ressourceansvarlige overblik over de konkrete ressourcer.

Der vises status, værdi, hvem ressourcen er udlånt til, hvornår den er udlånt og hvornår den skal returneres, etc.

Ressourcetildelinger

Håndtering af udlån, hjemkaldelse, udlevering, osv. håndteres enkelt med workflows (handlinger). F.eks. kan vi se, at en specifik Iphone er hjemkaldt til 23.05.2016, hvilket gør, at vi kan disponere med den fra den dato. Fra ressourcens detailmenu vælger vi handlingen ‘Ressourcetildeling’.

Her vælges modtager, dato for udlevering og evt. returnering, hvorefter handlingen opretter en ressourcetildeling, sender mail til modtageren om afhentning og opdaterer ressourcens status til 3. Reserveret.

Fra detailmenuens visning af Ressourcetildelinger har vi nu et overblik over, at Iphone pt. er hos Henning Krogh, at han skal returnere den senest 23.05, og at vi udlåner den på ny til Berit Holm 1.6.

Det samme overblik findes også fra ressourcetypen IPhone 6’s detailmenu og fra hovedmenuens liste over ressourcer og ressourcetildelinger.

Lad os kigge på en konkret ressourcetildeling af Iphone 6.

Vi kan se at Helle, der er eksportchef i salgsafdelingen har modtaget sin Iphone 1.12.2014, og at den står til returnering 31.12.2016. Vi klikker på ikonet for Vis i venstre side af linjen.

Herfra er det muligt at starte flere handlinger:

 • Ressourceudlevering: Der vælges udleveringstidspunkt og evt. returnering, hvorefter handlingen opdaterer ressourcetildelingen, sender mail til modtageren med kvittering for udlevering og opdaterer ressourcens status til 4. Udlånt.
 • Ressourcehjemkaldelse: Der vælges frist for returnering, hvorefter handlingen opdaterer ressourcetildelingen, sender mail til modtageren med anmodning om returnering og opdaterer ressourcens status til 5. Hjemkaldt.
 • Resourcemodtagelse: Der vælges tidspunkt for modtagelse, hvorefter handlingen opdaterer ressourcetildelingen, sender mail til medarbejderen med kvittering for returneringen og opdaterer ressourcens status til 6. Returneret.
 • Færdigbehandling af returneret ressource: Hermed færdigbehandles returneringen af en udlånt ressource. Der vælges mellem ‘2. På lager’ eller ‘7. Ukurant’, hvis ressourcen er ubrugelig og ikke kan genanvendes. Hvis der vælges ‘2. På lager’, angives lagerplacering.
  Ressourcen opdateres med den nye status. Hvis ‘2. På lager’ opdateres lagerplaceringen. Hvis ‘7. Ukurant’ nedskrives ressourcens værdi til kr. 0.
  Ressourcetildelingen arkiveres.

Bemærk i detailmenuen er også et punkt ‘Filarkiv’. Her kan indscannede kvitteringer opbevares. Læs mere herom i afsnittet om Dokumentation.

Bestilling af ressourcer

I basisopsætningen medfølger et simpelt workflow til bestilling af ressourcer, – en handling, der startes fra personen, f.eks. af lederen.

Ved start af handlingen, vælges ressourcetype, ønsket dato for udlevering samt evt. returneringsdato. En besked sendes til den/de ressourceansvarlige med informationer om bestillingen.

Dokumentation

Med ressourcemodulet opnås fuld styring af udlånte effekter, bl.a.

 • Ressourcens serienummer, værdi, indscannet kopi af kvittering, garantibevis o.l. Ved skade eller bortkomst er data lige ved hånden.
 • Hvor er den udlånte ressource?- hvor på lageret eller hvem har lånt den.
 • Fra personens detailside ses alle ressourcetildelinger, incl. evt. indscannede kvitteringer.

Tro mig: revisionen bliver meget glad!

Perspektiver

I det ovenstående er alene beskrevet, hvad der følger med, når vi giver adgang til Ressourcemodulet. Men perspektiverne rækker langt videre og inkluderer f.eks. bestillinger i onboarding-workflows og hjemkaldelse i offboarding.

Automatiske workflows kan holde øje med returneringsdatoer og både sende hjemkaldelse og senere rykke herfor.

Handlingerne, der er beskrevet ovenfor, kan udbygges med information til andre relevante parter, f.eks. lederen, sekretæren o.l.

I starten nævnte vi, at også immaterielle effekter kan håndteres af modulet, mens vi i vores case har holdt os til de mere håndgribelige effekter. Men f.eks. telefonabonnementer, avisabonnementer, parkeringstilladelse, fri bil og andre personalegoder kan også styres via modulet

Kontakt os, hvis I vil i gang, skriv til support@innomate.com.

2017 Innomate