First slide image

Under Ansøgninger i jobopslagets detailmenu opdateres visningen af ansøgere til jobbet løbende.Af Status (2) fremgår det, at modtagelsen af ansøgningen er beskræftet. Ansøgeren har automatisk modtaget en mail med bekræftelse.

Herefter håndteres kommunikation og administration ved hjælp af handlinger – også kaldet workflows.

Ved klik på Handlinger (3) bliver en række workflows tilgængelige:

  • Afslag på ansøgning
  • Flyt ansøgning
  • Skift status.

Ved klik på en af handlingerne, vises et afkrydsningsfelt ved hver af de ansøgere, som netop det valgte workflow kan køres for. Markér de ansøgere, workflowet skal køres for. På den måde kan mange ansøgninger håndteres på én gang.

Flere af de nævnte handlinger er også tilgængelige fra den enkelte ansøgnings side, hvor også handlingen Indbydelse til samtale og Beslutning om ansættelse kan igangsættes.

Mange muligheder

Der er naturligvis mange muligheder for at understøtte virksomhedens processer på området yderligere med specifikke workflows; men det indgår ikke denne generelle guide.

2017 Innomate