First slide image

Kopiéring eller nyt jobopslag

Dannelse af et jobopslag kan foregå ved kopiéring af et eksisterende eller ved manuel opbygning af et nyt jobopslag

Vælg punktet Jobopslag, aktuelle i hovedmenuen.

For at kopiére et jobopslag, skal du åbne jobopslaget og køre handlingen Kopiér jobopslag, hvorefter du kan foretage eventuelle justeringer.


Nyt jobopslag

Ønsker du at lave et helt nyt jobopslag, klikker du i stedet på knappen +Ny øverst i listen Jobopslag, aktuelle.

Før jobopslaget udgives (status 2 – udgivet), benyttes punkterne i jobopslagets detailmenu:

  • Formularskabelon - Opsætning af eventuelle spørgsmål til ansøgere
  • Annoncer - Registrering af eventuel ekstern annoncering
  • Rekrutteringsteam - Registrering af rekrutteringsteam

Jobopslag

Efter klik på +Ny: Udfyld felterne og husk at gemme.

Felterne Jobkategori og Stilling trækker på listerne af samme navn i hovedmenuen. Listerne opbygges efterhånden, som behovene opstår.
Jobkategori anvendes i forbindelse med overførslen af jobopslag til Jobnet, hvor jobkategori er krævet.

For at jobkategori kan bruges af Jobnet, skal listen opbygges ud fra de såkaldte 'Disco-8' koder.

Jobnet koder kan hentes her: https://www.innomate.com/download/Jobnet_jobkategori.xlsx . Læs mere: Send job til Jobnet

Feltet Kontaktperson anvendes af Jobnet ved annoncering der.

Jobopslag tekst

Skriv og formatér din tekst og indsæt eventuelt billeder.Jobnet tekst

Kopiér alt fra Jobopslag tekst og indsæt det her, men vær forberedt på, at eventuelle billeder og visse formateringer vil blive sorteret fra, da de ikke kan gengives hos Jobnet.

Formularskabelon

I forbindelse med ansøgningen kan ansøgeren blive bedt om at besvare konkrete spørgsmål. Spørgsmålene oprettes under hovedmenuens punkt Formularskabeloner, og punktet Formularskabelon i jobopslagets detailmenu. Forinden skal felter til spørgsmålene oprettes under hovedmenuens punkt Datadeklaration:


Her kan oprettes felter til Ja/Nej-spørgsmål og felter til flerlinje-tekst, der giver mulighed for flere afkrydsninger indenfor samme spørgsmål.

Ansøgernes besvarelser vises i listen over ansøgere. Der kan filtreres og sorteres på besvarelserne, og spørgsmålene kan således bruges til screening af ansøgerne.

Er datadeklarationen på plads, kan man ved at klikke på et felt, f.eks. Stort kørekort, få adgang til under Egenskaber at skrive en tekst, der kommer med i formularen til ansøgeren. Det kan for eksempel være teksten: Markér, hvis du har stort kørekort. (Teksten skrives i feltet Navn).Et eksempel på flerlinje-tekst kunne være som vist Sprog: Markér, hvilke sprog du behersker. Feltet ’Sprog’ oprettes under Formularskabeloner i hovedmenuen - eventuelt suppleret af de sprog, man skal kunne markere. Hvis man gang på gang bruger den samme sammensætning af spørgsmål til ansøgerne, er det måden at gøre det på. En anden mulighed er at skrive sprogene direkte ind i jobopslagets Formularskabelon – altså punktet i detailmenuen.

Læs mere: Formularskabeloner i Rekruttering

Annoncer

Under Annoncer (detailmenu) kan registreres hvilke medier, annoncen udgives i. På den baggrund vil ansøgere blive bedt om at markere, hvor de først så jobopslaget. Funktionaliteten giver derved mulighed for statistik over værdien af annonceringerne.

Rekrutteringsteam

Vælg rekrutteringsteamets medlemmer og vælg eventuelt rolle i teamet.

Udgivelse af jobopslag og varsling af rekrutteringsteam

Når jobopslaget er klar til udgivelse, sættes status til 2 – Udgivet. Hermed udgives jobopslaget på intranet (internt) eller på Internet (eksternt).

Ved hjælp af handlinger/workflows kan jobopslagene sendes videre til henholdsvis Jobnet og Jobindex.


Det er også handlinger/workflows, der styrer en række andre processer vedrørende jobopslaget. Ved klik på knappen (se rød pil) vises alle tilgængelige handlinger, herunder Varsling af rekrutteringsteam og Tilføj medlem af rekrutteringsteam. Den sidste anvendes, hvor ikke alle teammedlemmer er kommet med i første omgang.

Flere muligheder

Dannelsen af et jobopslag kan i øvrigt foregå på flere måder og kan starte forskellige steder i organisationen – eventuelt hele vejen styret af workflows, der matcher virksomhedens specifikke processer.

2017 Innomate