First slide image

Kære systemansvarlig

Velkommen til INNOMATE HR.

Det er vigtigt for os, at du som systemansvarlig med strategisk og/eller administrativt ansvar for implementering og drift af INNOMATE HR, kommer godt fra start. Derfor har vi samlet en række informationer, som kan understøtte dit løbende arbejde med INNOMATE HR.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os. Vi sidder klar til at tage os af din henvendelse, uanset om du har spørgsmål om implementering, faktura, support, konsulenthjælp, arrangementer eller andet.

Din konsulent

Hver kunde har tilknyttet en konsulent, som både har ansvaret for at støtte dig i implementeringsprocessen og i den løbende drift af jeres løsning.

Konsulenten er jeres sparringspartner og tager sig som hovedregel også af servicetjek og anden rådgivning i den efterfølgende drift.

INNOMATE SupportBlog

www.innomate.com finder du vores supportside.. Her kan du finde hjælp til brugen af INNOMATE HR og holde dig orienteret om nyheder, systemopdateringer, tips og tricks, arrangementer m.m.

Fri support

Et abonnement på INNOMATE HR inkluderer fri support for kundens systemansvarlige. ‘Systemansvarlig’ er den eller de personer, der er strategisk og/eller administrativ ansvarlig for implementering og drift af INNOMATE HR.

Fri support omfatter såvel håndteringen af tekniske fejl som brugerteknisk hjælp til, hvad man kan have overset eller glemt, når systemet ikke gør, som man forventer. Support opnås ved sende en email med dit spørgsmål til support@innomate.com.

Har du brug for support, er det en god idé først at undersøge, om du kan finde svar her på vores Support Blog.

Hvad er ikke dækket af fri support?

Konsulentydelser og systemydelser falder ikke ind under begrebet ‘fri support’. Det samme gælder introduktion, oplæring, instruktion og vejledning af systemansvarlige og/eller andre medarbejdere. For nye systemansvarlige anbefaler vi kundetilpassede introforløb.

Rådgivning, der ligger ud over den brugertekniske support, afregnes som konsulenttimer. Du finder vores aktuelle prisliste her

On-line møder

Til support, servicetjek og konsulentbistand anvender vi ofte ‘online-møder’, hvor vi har mulighed for at dele skærm. I den forbindelse vil du modtage et login, og herefter kan du logge på ved at følge instruktionen i emailen eller på siden Online-møde. Hav et headset klar og tilsluttet computeren, da vores online-møde både håndtere billede og lyd.

INNOMATE BrugerNyhedsbrev

Vi udsender løbende nyhedsbreve henvendt til vores kunders systemansvarlige. Herigennem holder vi dig underrettet om nyheder, systemopdateringer, best practice og arrangementer. Er du systemansvarlig og modtager du ikke vores BrugerNyhedsbrev, så kontakt os på info@innomate.com.

Som systemansvarlig modtager du automatisk nyhedsbrevene. Har du kolleger, for hvem det er relevant at modtage nyhedsbrevene, kan du kontakte os på info@innomate.com.

Brugerarrangementer

INNOMATE afholder løbende forskellige brugerarrangementer – systemkurser, workshops, brugertræf m.m. Arrangementerne skal hjælpe jer til at optimere udbyttet af jeres system og opdatere jer på nye funktionaliteter og anvendelsesmuligheder. Samtidig lægger vi vægt på at skabe rammer for erfaringsudveksling mellem bruger og mulighed for dialog om særlige kundeønsker til vores løsninger. Du holdes orienteret om vores arrangementer via INNOMATE BrugerNyhedsbrev.

Servicetjek

Efter implementeringsfasen tilbyder INNOMATE årlige servicetjek for at sikre, at vores kunder får mest mulig værdi af deres løsninger. Sammen gør vi status på brugen af systemet og på den mere langsigtede strategi for anvendelsen. Servicetjekket planlægges på kundens eller INNOMATE´s initiativ og gennemføres via et online-møde eller ved besøg hos kunden.

Systemopdateringer

INNOMATE opgraderes 3-4 gange årligt. Vi varsler om opgraderinger, forbedringer, fejlrettelser m.m. gennem vores BrugerNyhedsbrev.

Ydelser

Både i implementeringsfasen og i den efterfølgende drift, kan INNOMATE hjælpe med at løse en bred vifte af opgaver bl.a.:

  • Sikring af sammenhæng mellem forretningsmæssige mål og anvendelse af systemet.
  • Kortlægning og videreudvikling af de HR-processer og arbejdsgange, som INNOMATE HR understøtter.
  • Design og implementering af workflows, der understøtter virksomhedens egne HR-processer.
  • Systemopsætning (konfiguration, tabeller, rettigheder m.m.)
  • Introduktion af systemet til forskellige brugergrupper.
  • Integration med f.eks. løn- eller personalesystem og intranet.
  • Forenkling af brugeradgang via Single Sign-on.

Intro til ny systemansvarlig hvor INNOMATE HR allerede er i drift

Det er vigtigt, at nye systemansvarlige fra starten får tilstrækkelig indsigt i brugen af INNOMATE HR, og i hvordan systemet anvendes til at understøtte jeres HR-opgaver. Vi anbefaler derfor, at der aftales et møde, en workshop eller andet med konsulenten. Med fordel kan den tidligere systemansvarlige eller en kollega med kendskab til jeres HR-processer deltage.

2017 Innomate