First slide image

Jobopslag er det centrale element i INNOMATE HR Rekruttering, og en række underliggende lister anvendes til at skabe overblik over arbejdet med jobopslag. Her gennemgår vi elementerne ud fra listerne i hovedmenuen.

Rekrut – Jobopslag, aktuelle

Listen indeholder de jobopslag, der aktuelt arbejdes med. Dvs. jobopslag med status

  • 1 - Under forberedelse
  • 2 - Udgivet
  • 4 - Stop for ansøgninger

Herfra kan man gå det enkelte jobopslag og håndtere alt vedr. udarbejdelse, udgivelse og udvælgelse og administration af jobopslag.

Rekrut - Jobopslag, uopfordrede m.m.

Listen indeholder jobopslag med status = 3 – Skjult. Med denne status er jobopslaget ikke vist på joblisten over aktuelle jobopslag, men der kan stadig modtages ansøgninger. Disse bruges til håndtering af uopfordrede og gemte ansøgninger.

Rekrut - Jobopslag, afsluttede

Listen indeholder de jobopslag, der er afsluttet (Status = 5 – Afsluttet). Af hensyn til persondatabeskyttelse, er alle data om ansøgninger/ansøgere slettet, med undtagelse af personer med ansættelse i virksomheden.

Rekrut - Ansøgninger

Listen er en bruttoliste over alle ansøgninger. Normalt vil alt arbejde med ansøgninger foregå fra jobopslagets detailmenu, hvorfor denne liste sandsynligvis ikke er så relevant.

Rekrut - Ansøgningsstatus

Listen viser de status-angivelser, der anvendes til at styre processen på ansøgninger igennem.

BEMÆRK: Vær varsom med at ændre i listen, da en række workflows refererer til status-angivelserne og derfor vil ’gå i stykker’, hvis der ændres i dem. Konsultér INNOMATE inden ændringer foretages.

Rekrut - Ansøgningsratings

Her fastlægges den ønskede rating-skala. Bemærk at der ved ratingen anvendes en grafisk stjerneangivelse. For at skabe konsistens mellem talskala og stjernerne, anbefales at anvende en skala startende med 1 og uden spring i talrækken f.eks. afsluttes med 4, 5 eller 6.

Rekrut - Rekrutteringsteam, rolle

Her angives forskellige roller i rekrutteringsteamet, som afspejles i rettighederne.

Rekrut - Jobkategorier

Listen anvendes til at angive de jobkategorier, der skal anvendes ved overførsel af jobopslag til Jobnet. Det er kun nødvendigt at registre de jobkategorier, man aktuelt anvender. En samlet liste over alle anvendte jobkategorier kan downloades her.

Rekrut - Annoncer

Dette er en bruttoliste over alle annoncer. Annoncerne er også tilgængelige fra det enkelte jobopslags detailmenu.

Rekrut - Medietyper

Anvendes til at opbygge en struktur over anvendte medier, f.eks. internet, dagblade, fagblade etc.

Rekrut - Medier

Her defineres de enkelte medier. Medier struktureres i medietyper og anvendes til beskrivelse af de anvendte annoncer.

2017 Innomate