First slide image

Oprettelse af ny enhed, flytning af medarbejdere til anden enhed og udskiftning af ledere er organisationsændringer, der hos de fleste brugere af INNOMATE HR foregår manuelt. Derfor denne vejledning.

Relationer

Til styring af organisationsændringer har vi som udgangspunkt fire relationer, der hver især skal afgrænses med start- og slutdato, hvis man ønsker at opbygge og bevare en historik:

  • Ansættelser
  • Underenheder
  • Referencer
  • Ledere

En ansættelse er en relation mellem en person og en enhed – hos nogle virksomheder mellem en person og en stilling, men i denne vejledning forklaret som en relation mellem person og enhed.

Underenhed og Reference er relationer mellem enheder indbyrdes, og leder er en relation mellem en person og en enhed.

Opret enhed

Under punktet Enheder i hovedmenuen kan oprettes en ny enhed. Gennem enhedens detailmenu er der mulighed for at tilføje ovenstående relationer for enheden.

Hvis en person, der sættes på som leder af enheden, samtidigt skal have en ny ansættelse (ny enhed, ændret beskæftigelsesgrad eller andet), kan det foegå fra lederens egen personside.

Det er oplagt at arkivere en enhed, der ikke længere skal bruges. Men i de fleste tilfælde vil det være praktisk først at flytte enhedens medarbejdere til en anden enhed – hvis man altså vil bevare historikken. Hvis enheden blot skal have nyt navn, og det er uden betydning, hvornår det er sket, kan man blot ændre navnet på enheden.

Flyt medarbejder til anden enhed

Når en medarbejder flyttes til en anden enhed, sker det i systemet ved, at der oprettes en ny ansættelse. Starttidspunkt for den ny ansættelse er det samme som sluttidspunkt for den gamle(første dag personen ikke længere er i den gamle ansættelse).

Igen gælder, at hvis historikken ikke skal gemmes, kan der blot vælges en anden enhed i den ansættelse, der allerede er oprettet.

Udskift leder i en enhed

Hvis en enhed skal have en ny leder, sættes sluttidspunkt på den gamle lederrelation – for eksempel gennem detailmenuen for enheden eller gennem hovedmenuens ’Ledere’. Den ny lederrelation oprettes.

Samtidigt foretages eventuelle afgrænsninger i tidligere lederrelationer for den ny leder og/eller eventuelle ændringer i lederens ansættelser.

2017 Innomate