First slide image

Der er muligheder for at definere lister med en filtrering, der målretter visning af f.eks. medarbejdere og status på deres MUS.

Fremover vil vi udstyre alle MUS-runder med 2 lister, som vi lægger øverst i hovedmenuen. Listerne døbes efter den pågældende MUS-runde:

MUS 2016 er en liste, der viser alle medarbejdere. Hvis der er startet en handling (et workflow) med MUS for den pågældende medarbejder, vises rundenavn og skemanavn i tabellen. Status og evt. dato for afslutning, vises også i listen.

Som udgangspunkt giver vi administratorer og ledere adgang til listen, hvilket betyder at en leder (kun) kan se sine egne medarbejdere og status på MUS. Som beskrevet i artiklen MUS Start flere workflows/handlinger samtidig har lederen her mulighed for at starte MUS for de medarbejdere, der mangler (og for flere ad gangen).


MUS 2016, godkendelser

Også denne liste viser alle medarbejdere, men her med visning af godkendelser på skemaer, tilknyttet runden ‘MUS 2016’. Er der igangsat MUS og er der til skemaet knyttet godkendelser – typisk at både leder og medarbejder skal godkende skemaet – vil der være dannet én linje pr. godkender.


Hvis godkenderen har godkendt, vises navnet på vedkommende i feltet ‘Godkendt af’. Har begge godkendt og er skemaet afsluttet vises dette i status og med dato og tidspunkt for afslutning. Som standard sætter vi kun rettigheder for administratorer til denne liste.

Opsætning

Det vil normalt tage os mellem ½ og 1 time at opsætte de to lister, og vi vil fremover gøre det som en del af ‘pakken’, når vi klargører en ny MUS-runde.

Vi hjælper også gerne med at opsætte listerne for igangværende runder. Faciliteten kan ydermere anvendes til andre formål: f.eks. i forbindelse med ‘Nærmeste pårørende’ med mindst én linje for hver medarbejder og deres nærmeste pårørende. Listen vil dermed vise, de medarbejdere, hvor informationen om nærmeste pårørende, mangler.

I har muligheder for selv at sætte lister op. Læs om det i artiklen Opsætning af menuer og tabeller. Vi hjælper efterfølgende gerne med, at sætte de rigtige filtre op.

2017 Innomate