First slide image

Vejledning vedrørende samtaleskemaer, spørgeskemaer, skemaer til kompetencevurdering m.v.

Denne vejledning er dels tænkt til information for systemadministrator og som inspiration til en eventuel firmaspecifik guide, men kan eventuelt også give svar til for eksempel leder og medarbejder, der sidder med en konkret udfordring.
Vejledningen indeholder afsnittene:

  • Find skema
  • Besvar skema
  • Redigér skema
  • Godkend og afslut skema

Find skema

Der er flere veje til at finde et skema, som du skal besvare, redigere eller godkende. Måske har du modtaget en mail og/eller en kalenderbooking med link direkte til skemaet. Du kan også finde skemaet via din statusoversigt, som forklaret herunder, eller via detailmenuen på din Personside.

Statusoversigten viser under Skemaer > Uafsluttede, hvor mange af dine egne skemaer, der endnu ikke er afsluttet. Også under Skemaer > Afsluttede finder du dine egne skemaer.

Egne skemaer er skemaer, hvor du står som besvarer (se øverst til venstre i skemaet):


Det gælder for eksempel skemaer til samtaler, som du er inviteret til, spørgeskemaer som du skal besvare og dine skemaer til evaluering af andres kompetencer.

Statusoversigten linker desuden til andres skemaer, som du er godkender på – så længe de ikke er afsluttet.

For at åbne et skema: Klik på tallet i Statusoversigten og herefter på vis (til venstre):


Ledere vil desuden typisk have adgang til skemabesvarelser gennem et punkt i hovedmenuen (øverst til højre) og vil også have adgang til egne medarbejderes skemaer via detailmenuen på medarbejdernes personside.

Besvar skema

Skriv direkte i svarfelterne i skemaet. Du skal ikke klikke på noget for at gemme. Dine noter vil automatisk blive gemt.

Et skema er først endeligt besvaret, når det også er afsluttet. Det vil sige, at der er klikket OK til at afslutte, eller der er klikket på Afslut øverst i skemaet.

Redigér skema

Der kan redigeres i et skema, indtil skemaet er afsluttet.

Hvis du vil ændre i et skema, som du selv eller en anden har godkendt, skal du klikke på Annullér godkendelser (øverst i skemaet under Godkendelser), før du kan skrive videre.

Godkend og afslut skema

For at godkende et skema: Markér under knappen Godkendelser øverst i skemaet.

For at ophæve en godkendelse: Klik på det røde link Annullér godkendelser under knappen Godkendelser.

For at afslutte et skema, (og hermed låse skemaet med den besvarelse og de godkendelser, der er), skal du gøre en af disse to ting:

  • Klik OK, når du som den sidste, der godkender et skema, bliver spurgt, om du ønsker at afslutte skemaet.
  • Klik på knappen Afslut øverst I skemaet, hvis alle har godkendt skemaet, og det endnu ikke er afsluttet.

Når skemaet afsluttes, kan der ikke længere ændres i det.

2017 Innomate