First slide image

Ressourcestyring, Basic indgår i INNOMATE HR Basic og understøtter ved hjælp af en række workflows og handlinger alle former for udlån, materielle som imaterielle understøttes af en række workflows og handlinger, hvorigennem du som administrator på Ressourcemodulet, har mulighed for at oprette ressourcer, tildele en ressource til medarbejder og administrere hjemkaldelse og modtagelse.

Ressourcestyring, Basic har begrænset funktionalitet sammenlignet med Ressourcestyring, Basic, som du kan læse om her: Guide: Ressourcestyring, Pro

Implementering

Der er en handling tilgængelige, som understøtter den indledende registrering af allerede udlånte ressourcer. Forinden skal strukturen med Ressourcetyper dog være på plads.

Ressourceregistrering – fra ressourcetype

Handlingen startes fra en ressourcetype af administrator eller ressourceansvarlig og opretter ressource med status ’Udlånt’ og ressourcetildeling – begge med de mest nødvendige data. Efterfølgende kan ressourcen opdateres med anden kendt information, f.eks. værdi kvitteringer, garantibevis etc.

Dataimport

Har I data om udleverede effekter liggende i f.eks. Excel og er disse data nogenlunde konsistente, kan de sandsynligvis betale sig at importere disse ved hjælp af importmodulet.

Er du i tvivl og/eller har du brug for bistand, så kontakt support@innomate.com.

Drift

Ressourcetildeling og –udlevering

Ressourcetildeling og –udlevering er en handling, der registrere udlånet samtidig med, at ressourcen udleveres.

Handlingen startes fra en ressource eller liste over ressourcer.

Der vælges modtager, dato for udlevering og evt. returnering, hvorefter handlingen opretter en ressourcetildeling, sender mail til modtageren med kvittering for udlevering og opdaterer ressourcens status til 4. Udlånt. Hvis ressourcens status er 9. Ubegrænset ændres status dog ikke.

Der vælges om der skal sendes e-mail og/eller SMS. Skabeloner til email og SMS redigeres fra handlingen.

Ressourcehjemkaldelse

Administrator starter handlingen fra liste over eller detailvisning for ressourcetildelinger.

Der vælges frist for returnering, hvorefter handlingen opdaterer ressourcetildelingen, sender mail til modtageren med anmodning om returnering og opdaterer ressourcens status til 5. Hjemkaldt.

Der vælges om der skal sendes e-mail og/eller SMS. Skabeloner til email og SMS redigeres fra handlingen.

Ressourcereturnering og –behandling

Administrator starter denne handling og vælger tidspunkt for returnering, hvorefter handlingen opdaterer ressourcetildelingen, sender kvittering til modtageren for returneringen og opdaterer ressourcens status til 6. Returneret.

Ressourcer med status 9 - ubegrænset, ændrer ikke status.

Samtidig færdigbehandles returneringen af en udlånt ressource. Der vælges mellem '2. På lager' eller '7. Ukurant', hvis ressourcen er ubrugelig og ikke kan genanvendes.

Hvis der vælges '2. På lager', angives lagerplacering.

Ressourcen opdateres med den nye status. Hvis '2. På lager' opdateres lagerplaceringen. Hvis '7. Ukurant' nedskrives ressourcens værdi til kr. 0.

Ressourcetildelingen arkiveres.

Artikler om Ressourcestyring

2021 INNOMATE