Fraværsstyring

- enkel og effektiv håndtering af medarbejdernes ferie og fravær.


Fraværsstyring

Modulet håndterer både akut fravær ved sygdom og ansøgning og godkendelse af anden fravær og ferie.

Medarbejderen selv - eller en anden på vegne af medarbejderen - registrer selv fravær og raskmelding. Relevanter parter i organisationen bliver holdt orienteret. Ved længerevarende sygdom håndteres iht. Sygedagpengelovgivningen med automatisk varsling og indkaldelse til fraværssamtale.

Modulet giver også mulighed for at håndtere ansøgning og behandling af anden fravær og ferie.

Systemet sikrer overblik og dokumentation af fravær, med mulighed for udtræk til f.eks. lønsystem.

Øvrige moduler som indgår i Administration:
Godkendelsesstyring
Ressourcestyring
Dokumenthåndtering

Fordele

 • Registrering af akut fravær - sygdom, ulykke, barns første sygedag o.l.
 • Registrering af raskmelding.
 • Ansøgning og behandling af afspadsering, ferie, omsorgsdage o.l.
 • Kommunikation med emails og SMS.
 • Automatisk orientering af leder, HR, Løn ved akut fravær.
 • Ved længerevarende sygdom iht. Sygedagpengelovgivningen - automatisk varsling og indkaldelse til fraværssamtale.
 • Ferie- og fraværsdata - overblik, historik og dokumentation. Mulighed for udtræk til Excel og import i lønsystem.

Fraværsstyring - Basic | Pro | Enterprise

INNOMATE HR BASIC

I Basic understøttes håndtering af både akut og planlagt fravær ved hjælp at automatiserede workflows.

Der er mulighed for udtræk af registreringer til brug for eksempelvis Jeres lønsystem.

INNOMATE HR Basic
INNOMATE HR PRO

Udover, hvad der indgår i Basic, er der i Pro mulighed for at håndtere både indkaldelse og gennemførelse af sygefraværssamtaler.

INNOMATE HR Pro
INNOMATE HR ENTERPRISE

I Enterprise kan de standardiserede workflows, der understøtter fraværsstyringen tilpasses, eller helt nye workflows kan skræddersys, så behovene I Jeres organisation understøttes optimalt.

Der er mulighed for automatisk upload af sygefraværsregistreringen til Jeres lønsystem.

INNOMATE HR Enterprise
KOM GODT I GANG

Læs introduktionen om bl.a.

 • Registrering af akut fravær
 • Raskmelding
 • Ansøgning om ferie og fravær
 • Behandling af ansøgt fravær
 • Navigation
 • Datatyper
 • Kom godt i gang
Intro: Fraværsstyring

Kontakt

Bestil en gratis demo i 28 dage

Du kan også booke en kort online præsentation eller invitere os til at kigge forbi.

2021 INNOMATE