Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Oprettelse af ny enhed, flytning af medarbejdere til anden enhed og udskiftning af ledere er organisationsændringer, der hos de fleste brugere af INNOMATE HR foregår manuelt.
Denne vejledning er henvendt til systemadministrator og eventuelt administrativt personale, der har opgaver i forbindelse med vedligehold af organisationen.

2017 Innomate