Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Vejledning vedrørende samtaleskemaer, spørgeskemaer, skemaer til kompetencevurdering m.v.
Det er muligt at definere lister i hoved- og detailmenuer med filtrering, der målretter visning af f.eks. medarbejdere og status på deres MUS.

2017 Innomate