Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

En HTML-skabelon kan anvendes til at redigere indholdet af en emaileller til generering af et dokument i pdf-format. Redigeringen foretages i forbindelsen med konfigurering af handlinger.
INNOMATE HR understøtter digital signering af pdf-dokumenter.
Igennem et workflow, er det muligt at at danne et pdf-dokument baseret på HTML-skabelon med fletfelter til databaseelementer og diverse input ved start af workflowet.
Det er muligt at sende en fil til en persons e-Boks.
I INNOMATE HR er der mulighed for at indhente og administrere af samtykkeerklæringer fra medarbejdere.
På denne side går vi lidt i dybden med, hvad der workflowene håndterer.
Vi har sammensat en pakke af workflows, der understøtter en fuld automatisering af dokumenthåndtering i forhold HR-opgaver.
Modulet til dokumenthåndtering er blevet opdateret
Ved at kombinere tre moduler i INNOMATE HR, er det muligt at indhente og administrere samtykke fra ansøgere til et jobopslag,

2018 Innomate