Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Handlingen understøtter afsendelse af dokument til medarbejder. Dokumentet kan uploades eller genereres. Desuden er der indbygget 5 elementer der kan til- og fravælges alt efter behov.
En HTML-skabelon kan anvendes til at redigere indholdet af en email eller til generering af et dokument i pdf-format. Redigeringen foretages i forbindelsen med konfigurering af handlinger.
INNOMATE HR understøtter digital signering af pdf-dokumenter.
I INNOMATE HR Pro ligger en handling klar til - fra en ansættelse - at generere alle former for ansættelsesdokumenter: kontrakt, tillæg, opsigelse etc
Det er muligt at sende en fil til en persons e-Boks.
På denne side går vi i dybden med opsætningen af de handlinger, der indgår i modulet.
Dette modul anvender medarbejderens filarkiv som omdrejningspunkt og automatiserer en række handlinger, der vedrører dokumenthåndtering: Dokumentgenerering, indhentning af digital signatur, fremsendelse til e-Boks m.m.
Under Indstillinger, Konfiguering vedligeholdes en del opsætninger for brugen af INNOMATE HR, herunder logo i email- og dokumentskabeloner.

2021 INNOMATE