Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Handlingen understøtter afsendelse af dokument til medarbejder. Dokumentet kan uploades eller genereres. Desuden er der indbygget 5 elementer der kan til- og fravælges alt efter behov.
En HTML-skabelon kan anvendes til at redigere indholdet af en email eller til generering af et dokument i pdf-format. Redigeringen foretages i forbindelsen med konfigurering af handlinger.
INNOMATE HR understøtter digital signering af pdf-dokumenter.
I INNOMATE HR Pro ligger en handling klar til - fra en ansættelse - at generere alle former for ansættelsesdokumenter: kontrakt, tillæg, opsigelse etc
Det er muligt at sende en fil til en persons e-Boks.
På denne side går vi lidt i dybden med, hvad der workflowene håndterer.
Modulet til dokumenthåndtering er blevet opdateret
Dette modul anvender medarbejderens filarkiv som omdrejningspunkt og automatiserer en række handlinger, der vedrører dokumenthåndtering: Dokumentgenerering, indhentning af digital signatur, fremsendelse til e-Boks m.m.
Vi har foretaget en større opgradering af modulet Dokumenthåndtering, hvad angår den digitale signering. Med den imødekommer vi mange kundeønsker og samtidig har vi fået mulighed for at koge fem handlinger ned til én.
En del af vores kunder har behov for at kunne skabe overblik over medarbejderens gennemførte Corona-tests.

2021 INNOMATE