Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

En HTML-skabelon kan anvendes til at redigere indholdet af en email eller til generering af et dokument i pdf-format. Redigeringen foretages i forbindelsen med konfigurering af handlinger.
INNOMATE HR understøtter digital signering af pdf-dokumenter.
Igennem et workflow, er det muligt at at danne et pdf-dokument baseret på HTML-skabelon med fletfelter til databaseelementer og diverse input ved start af workflowet.
Det er muligt at sende en fil til en persons e-Boks.
På denne side går vi lidt i dybden med, hvad der workflowene håndterer.
Modulet til dokumenthåndtering er blevet opdateret
Dette modul anvender medarbejderens filarkiv som omdrejningspunkt og automatiserer en række handlinger, der vedrører dokumenthåndtering: Dokumentgenerering, indhentning af digital signatur, fremsendelse til e-Boks m.m.
Vi har foretaget en større opgradering af modulet Dokumenthåndtering, hvad angår den digitale signering. Med den imødekommer vi mange kundeønsker og samtidig har vi fået mulighed for at koge fem handlinger ned til én.

2018 Innomate