Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

INNOMATE HR har en integration fra Rekruttering til Jobnet. Der er imidlertid en del opsætning pr. kunde, primært omkring adresser.
Oprettelse af ny enhed, flytning af medarbejdere til anden enhed og udskiftning af ledere er organisationsændringer, der hos de fleste brugere af INNOMATE HR foregår manuelt.
Filkategorier anvendes til at sortere eller filtrere filer i personalemappen, så de får en logisk placering, der gør det muligt hurtigt at genfinde dokumenterne
Lovgivningen om Statens Arkiver er blevet strammet. Fremover skal statsvirksomheder anmelde brugen af IT-systemer, herunder også løsninger til HR.
Silkeborg Gymnasium og SOSU Sjælland har gennem nogle år benyttet INNOMATE HR til at håndtere opfølgning på sygefravær. Processen styres af skræddersyede workflows, der sikrer registrering, opfølgning og dokumentation.
Overenskomsterne på uddannelsesområdet har medført krav om, at der skal udarbejdes en opgaveoversigt/opgaveporteføjle for alle undervisere.
Ressource-modulet kan anvendes til styring af alle former for udlån af materielle som immaterielle effekter, så som nøgler, mobiltelefoner, PC-ere, biler, parkeringspladser, abonnementer etc.
Når en ansøgning afleveres på virksomhedens jobportal, kan der kvitteres med emails.
PostNord Scanning har udarbejdet et enkelt og overskueligt tilbud til vores kunder
I INNOMATE HR er det muligt at have en stillingsbeskrivelse knyttet til en ansættelse.
Medarbejdere kan selv tilføje (uploade) filer til sit filarkivet (personalemappen). Og ledere kan uploade filer for egne medarbejdere.
Hos Copenhagen Business Academy og Syddansk Erhvervsskole benytter de sig af muligheden for at have personalefiler liggende digitalt i INNOMATE HR.
Håndtering af de nye krav til formel pædagogisk kompetence står højt på dagsordenen hos rigtig mange af vores brugere.
I INNOMATE HR er det det muligt at opsætte og tilrette sider i såvel hovedmenu som detailmenuer. Siderne består af lister/tabeller som kan defineres helt efter behov.
INNOMATE har opdateret sin Databehandleraftale.
Det er muligt at redigere det viste sprog i menuer og kolonneoverskrifter på lister.
Vejledning vedrørende samtaleskemaer, spørgeskemaer, skemaer til kompetencevurdering m.v.
Brugergrænsefladen (interfacet) på INNOMATE HR er sprogversioneret. Aktuelt supporterer vi dansk, svensk og engelsk og det er muligt at tilføje flere sprog.
Denne vejledning er rettet til alle, der har adgang til at starte en handling – også kaldet et workflow – i INNOMATE HR.
Brugerguide: Hvordan logger en bruger på INNOMATE HR?
Denne vejledning er henvendt til systemadministrator og eventuelt administrativt personale, der har opgaver i forbindelse med vedligehold af organisationen.
Det er muligt at starte et workflow/en handling for flere ad gangen fra lister i detail- og hovedmenuen.
Med 3.11 blev der gennemført en justering af det grafiske design.
Det er muligt at definere lister i hoved- og detailmenuer med filtrering, der målretter visning af f.eks. medarbejdere og status på deres MUS.
I forbindelse med ulykke eller andre hændelser, kan der være behov for hurtig kontakt til nærmeste pårørende..
Alle datoer, der er registreret i INNOMATE HR kan bruges til at tricke varslinger.
Version 3.12, med release 4. december 2016, er hovedsagelig koncentreret omkring en opgradering af Rekruttering til version 3. Herom, – meget mere i andre artikler. En række mindre forbedringer med konsekvens for hele systemet, har også fundet vej i v3.12. Her vil jeg beskrive tre af dem:
Når vi skifter fra Rekruttering i v2 til v3, sker med et koncept, hvor vi i høj grad søger at fastholde den logik, der er kendt fra v2.
Det er vigtigt for os, at du som systemansvarlig med strategisk og/eller administrativt ansvar for implementering og drift af INNOMATE HR, kommer godt fra start.
Ny hjemmeside
Dokumentation: Det er muligt at oprette Single Sign-On (SSO) forbindelser til INNOMATE HR. Det betyder, at man undgår, at brugerne skal vedligeholde og huske passwords til INNOMATE HR, men kan bruge eksisterende brugeradgang til at få adgang til systemet.
Dokumentation: Logon-processen er gennemsigtig for brugeren, der blot vil opleve at blive sendt hurtigt forbi en tom side, inden man kommer ind til den rigtige side.
Rettigheder defineres pr. brugergruppe og tildeles for det meste dynamisk, ud fra de relationer medarbejderen har registreret. I rekruttering har vi implementeret nogle rettighedsregler, som ud fra vores erfaring vil kunne matche de fleste kunders behov.
Jobopslag er det centrale element i INNOMATE HR Rekruttering, og en række underliggende lister anvendes til at skabe overblik over arbejdet med jobopslag. Her gennemgår vi elementerne ud fra listerne i hovedmenuen.
Formularskabeloner kan anvendes i forskellige sammenhænge. I denne guide er anvendelsen illustreret i forbindelse med jobopslag, hvor man ønsker mulighed for screening af ansøgninger
Systemet er som standard udstyret med en række workflows til administration og behandling af ansøgninger. Denne guide er en introduktion hertil.
Denne guide er en introduktion til, hvordan man manuelt danner og udgiver et jobopslag samt opretter og varsler et rekrutteringsteam
Denne guide er en introduktion til opgaverne for medlemmer af et rekrutteringsteam.
Artiklen giver en eksempel-liste over workflows, der anvendes af vores brugere.
Guide til opbygning af skemaskabelon til MUS-skema og andre samtaleskemaer samt til spørgeskemaer til f.eks. APV og kursusevaluering.
In companies where not all emplyees has access to read email, SMS can be used as a communication tool. Eg. in a combination where a workflow automation sends the message as emails to those who have an email-account and as SMS to others (if they have a mobile phone).
We have encountered an error in Outlook 2016, where calendar appointments created through an automated workflow change the formatted text to plaintext.
INNOMATE HR contains a strong import function that enables both import and updating of all types of data in the system.
INNOMATE HR offers access to all data through a so-called Application Programming Interface (API), enabling the exchange of data between INNOMATE HR and other IT systems.

2017 Innomate