Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

I INNOMATE HR er det det muligt at opsætte og tilrette sider i såvel hovedmenu som detailmenuer. Siderne består af lister/tabeller som kan defineres helt efter behov.
Det er muligt at redigere det viste sprog i menuer og kolonneoverskrifter på lister.
For at lette adgangen til de ønskede menupunkter, har vi I toppen af hovedmenuen anbragt et søgefelt.
Det er ikke nødvendigt at åbne et punkt i en detailmenu for at se om der er data.
Sider, der er baseret på tabeller, kan i opsætningen filtreres, så resultatet afspejler det ønskede.
Det er også muligt at danne sider som indholder data fra flere objekter med relation til det objekt, detailmenuen vedrører. Disse sider kalder vi for datasider.
Med v3.14 ændres automatisk to visninger, som har betydning for brugerne: statusoversigten og hovedmenuen.
Den gamle Statusoversigt er blevet ændret til Dashboard. Vi skifter navnet, idet vi under overfladen, har tilført siden meget mere funktionalitet, end blot visning af status.
INNOMATE HR indholder mange muligheder,- også flere end kunder måske er parat til at anvende. De menupunkter, som man ikke aktuelt bruger, kan deaktiveres. Vi viser her hvordan!
Mange menupunkter er låst og kan ikke umiddelbart redigeres. Men det er der heldigvis råd for...
Hovedmenuen i INNOMATE HR er bygget op så den følger de områder, løsningen dækker.
Det er nemt at tilføje og fjerne punkter i hovedmenuens grupper.
INNOMATE HR indeholder et organisationsdiagram, - som udgangspunkt tilgængeligt for alle medarbejdere og i forskellige udformninger.
Det er muligt for en superbruger og/eller en leder at føre noter om en medarbejder - på medarbejderen i INNOMATE HR.

2021 INNOMATE