Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

I INNOMATE HR er det det muligt at opsætte og tilrette sider i såvel hovedmenu som detailmenuer. Siderne består af lister/tabeller som kan defineres helt efter behov.
Det er muligt at redigere det viste sprog i menuer og kolonneoverskrifter på lister.
Det er muligt at definere lister i hoved- og detailmenuer med filtrering, der målretter visning af f.eks. medarbejdere og status på deres MUS.
For at lette adgangen til de ønskede menupunkter, har vi I toppen af hovedmenuen anbragt et søgefelt.
Som administrator er det muligt at begrænse visningen af punkter i hovedmenu til de mest relevante.
Det er ikke nødvendigt at åbne et punkt i en detailmenu for at se om der er data.
Sider, der er baseret på tabeller, kan i opsætningen filtreres, så resultatet afspejler det ønskede.
Det er også muligt at danne sider som indholder data fra flere objekter med relation til det objekt, detailmenuen vedrører. Disse sider kalder vi for datasider.
Med v3.14 ændres automatisk to visninger, som har betydning for brugerne: statusoversigten og hovedmenuen.
Hovedmenuen kan være meget omfattende. For at skabe overblik kan punkterne i hovedmenuen grupperes og samtidig tilføres ikoner.
Træk skemabesvarelser ud til Excel til videre bearbejdning.
Den gamle Statusoversigt er blevet ændret til Dashboard. Vi skifter navnet, idet vi under overfladen, har tilført siden meget mere funktionalitet, end blot visning af status.

2018 Innomate