Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Silkeborg Gymnasium og SOSU Sjælland har gennem nogle år benyttet INNOMATE HR til at håndtere opfølgning på sygefravær. Processen styres af skræddersyede workflows, der sikrer registrering, opfølgning og dokumentation.
Overenskomsterne på uddannelsesområdet har medført krav om, at der skal udarbejdes en opgaveoversigt/opgaveporteføjle for alle undervisere.
Når en ansøgning afleveres på virksomhedens jobportal, kan der kvitteres med emails.
Denne vejledning er rettet til alle, der har adgang til at starte en handling – også kaldet et workflow – i INNOMATE HR.
Det er muligt at starte et workflow/en handling for flere ad gangen fra lister i detail- og hovedmenuen.
Alle datoer, der er registreret i INNOMATE HR kan bruges til at tricke varslinger.
Artiklen giver en eksempel-liste over workflows, der anvendes af vores brugere.
Det muligt fra et workflow at sende en SMS med varsling af brugerne.
Vi har konstateret en fejl i Outlook 2016, hvor kalenderaftaler, der oprettes via et workflow, får ændret den formaterede tekst til plaintext. For brugere, der anvender Outlook 2016, der kan implementeret et workaround, der løser problemet.
For alle datatyper, hvor der er flere registreringen, er det muligt at præsentere disse data i en liste i en HTML-skabelon.
Det er muligt at indsætte billeder i en HTML-skabelon
Et dynamiske link, er et link, der peger ind på en side og/eller en handling i INNOMATE HR og hvor linkets endelige udformning bestemmes af et workflow.
En HTML-skabelon kan anvendes til at redigere indholdet af en email eller til generering af et dokument i pdf-format. Redigeringen foretages i forbindelsen med konfigurering af handlinger.
Det muligt at opsætte og redigere handlinger, der derved gør workflows tilgængelige for de brugere, der skal kunne udføre dem.
I INNOMATE HR Pro ligger en handling klar til - fra en ansættelse - at generere alle former for ansættelsesdokumenter: kontrakt, tillæg, opsigelse etc
Det er muligt at sende en fil til en persons e-Boks.
Et periodisk workflow sletter én gang om personoplysninger, der er forældede. Med 'forældet' forstås at der ikke længere er behov og/eller lovkrav til yderligere opbevaring.
På denne side går vi i dybden med opsætningen af de handlinger, der indgår i modulet.
Ved hjælp af automatiserede handlinger - og kaldet auto-handlinger - kan du opnå, af handlinger starter automatisk, når en begivenhed indtræder - på det nøjagtige tidspunkt eller forskudt.
For administratorer, er der adgang til Workflowkørsler fra menuen Indstillinger.
I alle former for tekstskabeloner, er det nu muligt at redigere flere sprog i samme skabelon.
Under Indstillinger, Konfiguering vedligeholdes en del opsætninger for brugen af INNOMATE HR, herunder logo i email- og dokumentskabeloner.
Der kan sættes en autohandling op, der f.eks. varsler en besvarer af en formular et antal dage efter modtagelsen af formularen, hvis formularen ikke er blevet besvaret.
Offboarding er blevet opdateret og rullet ud.

2021 INNOMATE