Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Silkeborg Gymnasium og SOSU Sjælland har gennem nogle år benyttet INNOMATE HR til at håndtere opfølgning på sygefravær. Processen styres af skræddersyede workflows, der sikrer registrering, opfølgning og dokumentation.
Overenskomsterne på uddannelsesområdet har medført krav om, at der skal udarbejdes en opgaveoversigt/opgaveporteføjle for alle undervisere.
Når en ansøgning afleveres på virksomhedens jobportal, kan der kvitteres med emails.
Denne vejledning er rettet til alle, der har adgang til at starte en handling – også kaldet et workflow – i INNOMATE HR.
Det er muligt at starte et workflow/en handling for flere ad gangen fra lister i detail- og hovedmenuen.
Alle datoer, der er registreret i INNOMATE HR kan bruges til at tricke varslinger.
Artiklen giver en eksempel-liste over workflows, der anvendes af vores brugere.
Det muligt fra et workflow at sende en SMS med varsling af brugerne.
Vi har konstateret en fejl i Outlook 2016, hvor kalenderaftaler, der oprettes via et workflow, får ændret den formaterede tekst til plaintext. For brugere, der anvender Outlook 2016, der kan implementeret et workaround, der løser problemet.
For alle datatyper, hvor der er flere registreringen, er det muligt at præsentere disse data i en liste i en HTML-skabelon.
Det er muligt at indsætte billeder i en HTML-skabelon
Et dynamiske link, er et link, der peger ind på en side og/eller en handling i INNOMATE HR og hvor linkets endelige udformning bestemmes af et workflow.
En HTML-skabelon kan anvendes til at redigere indholdet af en emaileller til generering af et dokument i pdf-format. Redigeringen foretages i forbindelsen med konfigurering af handlinger.
Det muligt at opsætte og redigere handlinger, der derved gør workflows tilgængelige for de brugere, der skal kunne udføre dem.
Igennem et workflow, er det muligt at at danne et pdf-dokument baseret på HTML-skabelon med fletfelter til databaseelementer og diverse input ved start af workflowet.
Det er muligt at sende en fil til en persons e-Boks.
I INNOMATE HR er der mulighed for at indhente og administrere af samtykkeerklæringer fra medarbejdere.
Et periodisk workflow sletter én gang om personoplysninger, der er forældede. Med 'forældet' forstås at der ikke længere er behov og/eller lovkrav til yderligere opbevaring.
På denne side går vi lidt i dybden med, hvad der workflowene håndterer.
Vi har sammensat en pakke af workflows, der understøtter en fuld automatisering af dokumenthåndtering i forhold HR-opgaver.

2018 Innomate